ANVR & SGR

Go4Holiday is aangesloten bij ANVR

 


Go4Travel (Go4Holiday) is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR-nummer 04653). Dit is een brancheorganisatie van reisbureaus en reisorganisaties die u diverse extra zekerheden biedt:
 

Go4Holiday is aangesloten bij SGR 
Go4Travel (Go4Holiday) is aangesloten bij de SGR (SRG-nummer 3344). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.