Boekingsvoorwaarden

De reizen in dit programma worden georganiseerd en uitgevoerd door Campingvision AG, Rue du Bachet 14, 1212 Grand-Lancy, Geneve (KvK Zwitserland: CHE-494.367.817). Bij het sluiten van een reisovereenkomst komt deze tot stand tussen u en Campingvision AG. Op al onze overeenkomsten is het Zwitsers recht van toepassing. Het aanbod 2022 op onze website is geldig voor nieuwe reserveringen vanaf 1 oktober 2021.

 

ANVR-Reizigersvoorwaarden  

Go4Holiday (KvK CHE-494.367.817 ) is aangesloten bij de ANVR (ANVR-nummer 04653). De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en de informatie daarover. De reizen op onze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (§ 3 ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten ) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (§ 3 ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten) en overige ANVR-informatie. Meer informatie over de ANVR leest u hier.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Go4Holiday (KvK CHE-494.367.817)  is aangesloten bij SGR (nr 3656). Binnen de grenzen van de SGR- garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Per 1 februari 2021 heeft de SGR opnieuw een consumentenbijdrage ingevoerd vanwege de huidige coronacrisis. Deze consumentenbijdrage is € 10, - per boeking. Reissommen tot € 150, - zijn vrijgesteld van deze bijdrage. Op de site van de ANVR vindt u meer informatie hierover.
 

Calamiteitenfonds

Go4Holiday (KvK CHE-494.367.817)  is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 

Betalingen en annulering

De aanbetaling bedraagt 30% van de reissom. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, komen deze kosten hier nog bij. De aanbetaling dient voor de op de reserveringsbevestiging vermelde datum te zijn voldaan. Het restant van de betaling moet uiterlijk 8 weken voor de aankomstdag in het bezit zijn van het boekingskantoor. Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek tot stand komt, moet per direct de gehele reissom worden voldaan. Indien betalingen niet binnen de gestelde termijn zijn voldaan, behoudt de reisorganisatie zich het recht voor de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger, naast de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering, de volgende annuleringskosten verschuldigd:


 • bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 30% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 60% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

 

Annuleringen door de reiziger dienen altijd schriftelijk bevestigd te worden. Het is niet mogelijk om, in geval van annulering, reeds betaalde bedragen door te schuiven naar een boeking voor het jaar erna. Wij adviseren u dan ook dringend een annuleringsverzekering af te sluiten. U kunt dan, mits u een voor de verzekeraar geldige reden hebt, het bedrag aan betaalde annuleringskosten terugkrijgen.

 

Kortingen en lastminutes

Go4Holiday behoudt zich het recht voor middels lastminute-acties kortingen te verstrekken aan diegene die vanaf dat moment een reis boeken. Indien een door u gereserveerde vakantie later d.m.v. een korting of speciale aanbieding voor een lager bedrag wordt aangeboden, heeft u geen recht op restitutie.  Kortingen zijn niet combineerbaar en niet geldig voor extra’s. Voor alle periodekortingen geldt: de goedkoopste nachten zijn gratis.

 

Vroegboeken 2022

U mag uw boeking gratis wijzigen en annuleren tot 1 maart 2022. Dit is niet van toepassing op boekingen met aankomst voor 01/04/2022 en voor boekingen die ivm Covid-19 zijn omgeboekt van 2020/2021 naar 2022 waarbij de (aan)betaling mocht worden meegenomen. 


Covid Garantieplan (alleen voor aankomsten in 2021)

Op onze website bieden we het volgende aan :

 1. Accommodaties met covid garantie
 2. Accommodaties zonder covid garantie

De voorwaarden die hiervoor gelden zijn:

A - Accommodaties met covid garantie

In het geval van covid-gerelateerde reisbeperkingen, waarbij u niet of minder mag reizen (zoals een negatief reisadvies, code oranje, lokale lockdown etc.) zijn de volgende mogelijkheden met bijbehorende voorwaarden van toepassing:

U kunt uw vakantie gratis omboeken

Voorwaarden:

 • Om gebruik te kunnen maken van de omboekingsregeling, dienen de reisbeperkingen op de dag van de omboeking van kracht te zijn.
 • U kunt tussen 28 en 2 dagen voor aankomst omboeken
 • Omboeking mag uitsluitend naar een alternatief in 2021, mits u veilig en zonder beperkingen naar een andere regio of land kunt reizen voor dezelfde reisdata.
 • Alleen als het niet mogelijk is om zonder covid gerelateerde reisbeperkingen om te boeken naar een alternatief in 2021, mag u ook omboeken naar 2022.
 • Als de nieuwe vakantie duurder is, dan betaalt u het verschil bij
 • De nieuwe vakantie mag maximaal 20% goedkoper zijn dan de originele vakantie. Het verschil wordt teruggestort of toegevoegd aan de corona voucher
 • Als de nieuwe vakantie meer dan 20% goedkoper is, accepteren we de omboeking, maar berekenen we reguliere annuleringskosten over het verschil. 

U kunt een volledige terugbetaling van de reissom krijgen

Voorwaarden:

 • Om gebruik te kunnen maken van de terugbetaling, dienen de reisbeperkingen op de dag van de annulering van kracht te zijn.
 • U kunt 1 dag voor aankomst annuleren en een volledige terugbetaling vragen
 • De terugbetaling wordt binnen 2 weken uitgevoerd 

Overige voorwaarden:

 • In geval van covid-gerelateerde reisbeperkingen, of wanneer een camping of accommodatie gesloten is en we niet de geboekte accommodatie kunnen leveren, wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd en een omboeking, voucher of terugbetaling aangeboden.  
 • U kunt altijd ervoor kiezen om zelf uw boeking te annuleren, conform de reguliere annuleringsvoorwaarden (zie Betalingen en annulering)

B - Accommodaties zonder covid garantie

Indien u een accommodatie zonder covid garantie boekt, kunt u in de volgende gevallen omboeken, een voucher accepteren of een terugbetaling ontvangen: 

 • De camping en de accommodatie zijn gesloten
 • De camping is open, maar de accommodatie is gesloten
 • U wordt in deze gevallen zo spoedig mogelijk geïnformeerd en kunt kiezen voor een omboeking, een voucher of een terugbetaling.

In het geval van covid-gerelateerde reisbeperkingen, waarbij u niet of minder mag reizen (zoals een negatief reisadvies, code oranje, lokale lockdown etc.), maar waar wij wel de camping en accommodatie kunnen leveren, zijn de volgende mogelijkheden met bijbehorende voorwaarden van toepassing:

U kunt uw vakantie omboeken of een voucher aanvragen vanaf 10 dagen voor aankomst

Voorwaarden:

 • Om gebruik te kunnen maken van de omboekingsregeling, dienen de reisbeperkingen op de dag van de omboeking van kracht te zijn.
 • U kunt vanaf 10 dagen voor aankomst omboeken – er zijn mogelijk wijzigingskosten van toepassing, gratis wijzigen is niet gegarandeerd.
 • Omboeking mag uitsluitend naar een alternatief in 2021, mits u veilig en zonder beperkingen naar een andere regio of land kunt reizen voor dezelfde reisdata.
 • Alleen als het niet mogelijk is om zonder covid gerelateerde reisbeperkingen om te boeken naar een alternatief in 2021, mag u ook omboeken naar 2022.
 • Als de nieuwe vakantie duurder is, dan betaalt u het verschil bij
 • De nieuwe vakantie mag maximaal 20% goedkoper zijn dan de originele vakantie. Het verschil wordt teruggestort of toegevoegd aan de corona voucher
 • Als de nieuwe vakantie meer dan 20% goedkoper is, accepteren we de omboeking, maar berekenen we reguliere annuleringskosten over het verschil. 
 • U kunt een voucher aanvragen vanaf 10 dagen voor aankomst als er geen geschikt alternatief beschikbaar is. Er zijn mogelijk wijzigingskosten van toepassing, deze worden van uw voucherbedrag afgehaald. Gratis wijzigen is niet gegarandeerd.

Overige voorwaarden:

 • Voor accommodaties zonder covid garantie vindt geen terugbetaling van de reissom plaats
 • U kunt altijd ervoor kiezen om zelf uw boeking te annuleren, conform de reguliere annuleringsvoorwaarden (zie Betalingen en annulering)


Wijzigingen door de reiziger

Wijzigingen in boekingen kunnen uitsluitend op aanvraag geschieden. Indien deze wijziging mogelijk is, zal deze schriftelijk worden bevestigd. Wijzigingen in reisduur zijn niet altijd mogelijk daar wij reserveringen zo veel als mogelijk op elkaar laten aansluiten zodat er zo weinig mogelijk leegstand in de accommodatie ontstaat. Indien u wijzigingen in uw boeking wenst aan te brengen die resulteren in een lagere reissom dan uw oorspronkelijke boeking, worden voor het verschil in reissom annuleringskosten (zie betalingen en annulering) in rekening gebracht (deelannulering). Indien de door u aangebrachte wijziging resulteert in extra kosten voor Go4Holiday (bijvoorbeeld annuleringskosten die leveranciers in rekening brengen), dan worden deze extra kosten tevens bij u in rekening gebracht.

 

De gereserveerde periode kan tijdens het verblijf op de camping verlengd worden, wanneer accommodatie op de camping beschikbaar is. De extra nachten dienen ter plekke met de medewerker afgerekend te worden. Hierbij kan geen aanspraak gemaakt worden op kortingen zoals de 14=12 en 7=5 of andere op dat moment geldende acties.

 

Op aanvraag

Wanneer wij in onze eigen voorraad geen accommodaties (meer) hebben kunt u deze accommodatie op aanvraag boeken. Als u uw aanvraag plaatst via onze website ontvangt u per e-mail een overzicht van hetgeen u heeft aangevraagd en de vermelding dat het een boekingsaanvraag betreft. U dient er rekening mee te houden dat als de aanvraag akkoord komt dit direct een definitieve boeking is.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

U boekt uw reis op aanvraag en wij nemen contact op met de accommodatieverschaffer om na te vragen of er in hun voorraad nog een accommodatie beschikbaar is. het duurt meestal een paar dagen (ca. 1-3 werkdagen) voordat wij een antwoord ontvangen. Wij geven u één van de volgende antwoorden:

 

De aanvraag is akkoord: uw aanvraag wordt direct omgezet in een definitieve boeking. U ontvangt na akkoord van de aanbieder binnen één werkdag van ons de factuur per mail. Houdt er rekening mee dat, als u uw reis daarna wilt annuleren, daar annuleringskosten aan zijn verbonden.

 

De aanvraag is niet akkoord: als de aanbieder niet akkoord gaat met de aanvraag nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op. Er kan dan in overleg een andere accommodatie gezocht worden die voldoet aan uw wensen.

 

Reisdocumenten

U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten (ook voor kinderen) die voor uw bestemming vereist zijn. Go4Holiday aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

 

Reisbescheiden

Nadat wij uw volledige betaling hebben ontvangen sturen wij u de reisbescheiden per e-mail of per post toe. U dient deze reisbescheiden af te drukken en de geprinte versie mee te nemen naar uw vakantieadres. Het tonen van uw reisbescheiden op een telefoon of tablet wordt niet door iedere camping geaccepteerd. Zonder geldige reisbescheiden kan u de toegang tot de accommodatie en/of camping geweigerd worden.

 

Beschikbaarheid accommodatie en borg

Uw accommodatie staat op de dag van aankomst vanaf de namiddag tot uw beschikking (exacte tijd op uw reisbescheiden). Veelal dient u bij aankomst (meestal contant) een borgsom en toeristenbelasting te betalen. Deze ontvangt u bij vertrek weer retour indien u de accommodatie zo achterlaat zoals u deze ook aangetroffen heeft bij aankomst. Op de dag van vertrek dient u uw accommodatie gedurende de morgen te verlaten (exacte tijd op uw reisbescheiden).

 

Bij latere aankomst in uw accommodatie, of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats voor niet-gebruikte accommodatie en staat het de aanbieder van de accommodatie vrij deze accommodatie opnieuw te verhuren. Gereserveerde extra’s dienen per gereserveerde camping  dezelfde periode te omvatten als die van de gereserveerde accommodatie.

 

Als wij onverhoopt de gereserveerde accommodatie niet kunnen aanbieden, bv. in geval van onvoldoende belangstelling of overmacht, dan krijgt u hiervan onmiddellijk bericht. Indien mogelijk wordt een gelijkwaardig alternatief geboden, zonder dat dit van invloed is op de reissom. Wanneer u hiervan geen gebruik wenst te maken, dan worden alle betaalde gelden direct teruggestort. De reisaanbieder zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van eventuele schade.

 

Accommodaties

Veel hotels, appartementen en accommodaties op campings zijn in eigen beheer of in beheer bij diverse organisaties. De verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van deze accommodaties ligt respectievelijk bij de betreffende eigenaar.

 

Accommodaties eigendom van camping

Veel campingaccommodaties op deze website zijn eigendom van de camping zelf of van gerenommeerde kampeerorganisaties. De verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van deze accommodaties ligt respectievelijk bij de betreffende camping of kampeerorganisatie.

 

Gebruik accommodatie

De gasten dienen de beschikbaar gestelde accommodatie met zorg en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. De reiziger is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de accommodatie en/of inventaris, ongeacht of deze schade en/of verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van hemzelf of derden. In de uitvoering van de accommodaties zijn incidentele, niet essentiële verschillen mogelijk. Staanplaatsen van tenten en stacaravans kunnen verschillen in grootte en vorm, ook op dezelfde camping. In sommige gevallen zal het niet mogelijk zijn om de luifel van de tent te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om schade en/of verlies van onze eigendommen die ter beschikking zijn gesteld aan haar gasten, op hen te verhalen. Indien schade en/of verlies wordt geconstateerd, dient dit direct aan de receptie van het hotel/appartement, gastheer/vrouw van de kampeerorganisatie of het personeel van de camping worden gemeld. Deze zal er dan voor zorgdragen dat de tekortkoming z.s.m. wordt hersteld.

 

U dient het maximaal toegestane aantal personen in acht te nemen. Alle reisdeelnemers dienen bij boeking opgegeven te worden. Degene die de reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt.

Indien u het maximaal toegestane aantal personen overschrijdt, bestaat er de mogelijkheid dat u de toegang tot de accommodatie geweigerd wordt. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Een bijzettent bij een camping accommodatie kan niet gebruikt worden om het maximale aantal personen per accommodatie te overschrijden, soms dient er ter plaatse een toeslag betaald te worden voor het plaatsen van een bijzettent. Soms is het niet mogelijk om de auto bij de accommodatie te parkeren, maar dient deze verderop of op de centrale parking gezet te worden. De vakanties in dit programma zijn gebaseerd op een gezin, reizend met één auto. Afwijkingen hiervan kunnen op sommige campings op problemen stuiten, en zijn voor risico en kosten van de aanmelder. Op sommige campings zijn motoren niet toegestaan.

 

De reisaanbieder accepteert geen jeugd zonder begeleiding in haar accommodaties. De reisaanbieder behoudt zich tevens het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren. Groepen dienen een aanvraag in te dienen alvorens te boeken. Enkele campings accepteren geen groepen. Afhankelijk van de samenstelling en grootte van de groep, de leeftijd en de camping zal worden gekeken of de boeking geaccepteerd zal worden of niet.

 

Bedden en matrassen zijn vaak niet zoals u thuis bent gewend. Ook zijn de bedden en matrassen veelal niet langer dan 1.90m (tenzij anders vermeld) en kunnen tweepersoonsbedden bestaan uit 2 losse matrassen. In de stacaravan type Supreme kunt u met maximaal 3 apparaten gratis gebruik maken van uw eigen Roan WiFi netwerk. De reisaanbieder is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade als gevolg van niet werkende WIFI in de stacaravan type Supreme, dan wel de WIFI van de camping zelf. De nieuwe campings in ons programma beschikken niet per definitie over nieuwe accommodaties. Een TV is alleen aanwezig in accommodaties waarbij dit op deze site staat vermeldt. Go4Holiday is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in het zenderaanbod of communicatie hiervan aan de klant.

 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan huurders en gebruikers van de via de reisaanbieder geboden accommodatie. Veelal kunt u bij de (hoofd)receptie een kluisje huren. Gebruik van een kluisje via de camping is voor risico van de huurder, de reisaanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en schade uit de beschikbaar gestelde kluisjes/afsluitbare kast. Gebruikers van de via de reisaanbieder geboden accommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke door de campinghouder op het terrein zijn vastgesteld. Bij overtreding van deze gedragsregels behoudt zowel de camping als de reisaanbieder zich het recht voor de toegang tot het terrein c.q. de accommodatie te ontzeggen. Medewerkers op de camping zijn niet gerechtigd uitspraken te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Go4Holiday of partner touroperator.

 

Gebruik campingfaciliteiten

In het (vroege) voorseizoen en in het (late) naseizoen kunnen campingeigenaren genoodzaakt zijn om niet alle voorzieningen, zoals het zwembad, animatie of winkels, volledig beschikbaar te stellen, of om deze zelfs geheel gesloten te houden, zonder ons hierover te informeren. Genoemde start- en einddata van o.a. zwembaden en animatie zijn onder voorbehoud. Zwemshorts en badmutsen zijn niet altijd toegestaan in het zwembad. Onze website is met grote zorg samengesteld op basis van gegevens zoals deze in oktober 2020 bekend waren. Wij kunnen evenwel geen aansprakelijkheid accepteren voor gewijzigde omstandigheden tijdens het vakantieseizoen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor invloeden van buitenaf zoals o.a. weersomstandigheden, bouwactiviteiten ter plaatse, ongedierte, geluidsoverlast, werking van campingfaciliteiten (o.a. zwembad en WIFI en omstandigheden waarvoor de verantwoording ligt bij de campingeigenaar). Voor sommige faciliteiten of activiteiten van de camping kan een (kleine) bijdrage gelden.

 

Geplaatste foto’s en tekeningen dienen om een impressie te geven van de bestemming en/of accommodatie, waarbij indeling, kleurstelling en afmeting kan afwijken. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Voor gevallen waarin deze Reis- en Boekingsvoorwaarden niet voorzien, beslist de directie.  De reisaanbieder behoudt zich het recht voor alle foto- en videomateriaal dat aan de reisaanbieder beschikbaar is gesteld (via email of Facebook of welke vorm dan ook) te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals websites, brochures e.d.  Beeldmateriaal is o.a. afkomstig van onze gasten, medewerkers en de camping, waarvoor onze dank.

 

Huisdieren

Huisdieren zijn alleen toegestaan in accommodaties waarbij dit uitdrukkelijk op deze website staat vermeldt (niet op alle campings toegestaan). Indien u een huisdier meebrengt in een accommodatie waarin deze niet zijn toegestaan of naar een camping waar deze niet zijn toegestaan behoudt de reisaanbieder zich het recht voor de toegang tot de camping c.q. de accommodatie te ontzeggen.

 

Voorkeuren

Als u met twee of meer gezinnen op vakantie gaat, wilt u wellicht graag een accommodatie naast elkaar. Of u wilt het liefst een schaduwrijke plaats, of dicht bij het zwembad. Een voorkeur dient u op te geven bij reservering. Uiteraard doen wij ons uiterste best om uw verzoek in te willigen. Wij kunnen echter niet garanderen dat aan uw voorkeur ook daadwerkelijk voldaan kan worden, tenzij u de naast-elkaar-garantie heeft geboekt (= betaalde voorkeur). Indien u de naast-elkaar-garantie heeft geboekt (alleen van toepassing op bepaalde types accommodaties) betaalt u € 25,- tot € 30,- per accommodatie (maximaal 3 accommodaties en gelijke vakantieperiode). De reisaanbieder garandeert dan dat u naast elkaar staat. Onder naast elkaar verstaan wij ook accommodaties tegenover elkaar, met de ruggen tegen elkaar, schuin tegenover elkaar etc. Er mag geen accommodatie tussen u en de andere familie zijn.

 

Vroegboeken of het feit dat u al jaren met de reisaanbieder reist, geeft helaas geen garantie dat de voorkeur ingewilligd kan worden. Op de dag van uw aankomst moet er namelijk maar net een tent of stacaravan vrijkomen die aan uw voorkeur voldoet! Indien een door u opgegeven voorkeur niet mogelijk is, om welke reden dan ook, wordt u hierover niet vooraf geïnformeerd. Plaatsen van de accommodaties op de campings kunnen wijzigen t.o.v. het jaar ervoor.

 

Klachten

Wij doen ons best om er geen aanleiding toe te geven, het kan echter voorkomen dat u meent een terechte klacht te hebben. Meldt u deze klacht dan direct bij de receptie van uw accommodatie en/of gastheer/gastvrouw op de camping of bij het personeel van de camping indien er geen gastheer/gastvrouw aanwezig is. Deze zal, indien dit binnen zijn/haar mogelijkheden ligt, trachten een aanvaardbare oplossing te vinden. Wanneer belangrijke klachten desondanks naar uw mening niet voldoende worden opgelost, dan dient u direct telefonisch contact op te nemen met Go4Holiday. Binnen kantooruren kunt u contact opnemen met het telefoonnummer dat staat vermeldt onderaan op uw reisdocumenten, voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met het noodnummer, dat ook staat vermeldt op uw reisdocumenten. Mocht u niet tevreden zijn over de geboden oplossing, dan dient u uw klacht schriftelijk kenbaar te maken binnen 2 maanden na thuiskomst. Klachten die na deze termijn worden ingediend kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Indien u de tekortkoming niet zoals omschreven heeft gemeld, kunnen wij deze achteraf helaas niet meer in behandeling nemen.

 

Verantwoord Toerisme

Better holidays 

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen. 

Bestrijding kindersekstoerisme 

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl Informatie is bij de reisleiding beschikbaar

 

Tot slot nog dit

De campingvakanties op onze website, hoe luxe en comfortabel ook, blijven kampeervakanties. Speciaal voor mensen die nog nooit hebben gekampeerd, is het van belang zich goed te realiseren dat onze campings in zijn algemeenheid zijn volgeboekt in de maanden juli en augustus. Wanneer rust en privacy de eerste eisen zijn die u aan uw vakantie stelt, adviseren wij u deze maanden te mijden. Een vakantie in het buitenland betekent ook andere mensen en gewoontes, een andere cultuur en andere normen en waarden. Zo wordt in mediterrane landen vaak tussen de middag siësta gehouden, waarbij bijvoorbeeld slagboom en zwembad gesloten is.  Houd u er rekening mee dat de WIFI snelheid in mediterrane landen langzamer kan zijn dan dat u thuis gewend bent. Dit is iets om bij uw verwachtingen rekening mee te houden. Het behalen van eventueel benodigde vaccinaties is voor eigen verantwoordelijkheid.